1
Djevojčice su odrastale i često pitale za oca. Nije im bilo lako, a ja sam im govorila “Vratit će se sa poklonima”. Šta sam im mogla reći? Još su male bile. Propustio je dosta toga u njihovom životu. Polako su počele shvatati da ih lažem. Kad su napunile deset godina rekla sam im istinu. Od tada me više nikad za oca nisu pitale.

Comments

Who Upvoted this StoryOrderviag

Orderviag web directory is committed to maintain high standard of listings to ensure the success of the listed sites.

Latest Comments