1
Các sản phẩm bằng nhựa trước đây thường được in lên bề mặt bằng các công nghệ in laser, in chuyển nhiệt, kéo lụa, tuy nhiên chất lượng in thường không ổn định mặt khác việc in lên bề mặt sản phẩm nếu chịu ma sát hoặc va đụng vào vị trí in nhiều lần thường vật phẩm rất nhanh bạc màu hoặc mất dấu in. Có


Orderviag

Orderviag web directory is committed to maintain high standard of listings to ensure the success of the listed sites.Latest Comments